Πoλιτική Προσωπικών Δεδομένων

Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης και της Google, προβάλουν τις διαφημίσεις μας σε ιστότοπους στο Διαδίκτυο.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης και της Google, έχουν τη δυνατότητα χρήσης κάποιων cookies (όπως για παράδειγμα το Google Analytics Cookie) και Cookies τρίτων προμηθευτών (όπως το DoubleClick Cookie) για την καλύτερη ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή των διαφημίσεων.

Τα cookies δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για λόγους μάρκετινγκ καθώς και για στατιστικούς λόγους.

Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον φυλλομετρητή του (browser) ώστε να μην λαμβάνει cookies είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Εναλλακτικά, ο χρήστης μπορεί να μεταβεί στην ιστοσελίδα http://google.com/ads/preferences για να ρυθμίσεις τις προτιμήσεις του αναφορικά με τα cookies της Google.